CONNECTAVONDEN

Op de Connectavonden bouwen we vriendschappen en groeien we in ons geloof. We openen de Bijbel, delen wat er speelt in ons leven, bidden voor elkaar en leren elkaar en God zo beter kennen.
Er zijn 3 Connectgroepen, allemaal om de 14 dagen. 1 Nederlandstalige op woensdag in San Barbola (Oranjestad), 1 Nederlandstalige op donderdag in Santa Cruz, én 1 Papiamentstalige op de andere donderdag, ook in Santa Cruz.
Meer info nodig? Vul onderstaand contactformulier in en LEEF! Aruba gaat je spammen! Lees nog verder naar onder meer over de gedachte achter Connectgroepen.

IK WIL NAAR EEN CONNECTAVOND

LEEF! CONNECTGROEPEN

LEEF!CONNECTGROEPEN ZORGEN VOOR:

Leef! met je hart:
VERBINDING & BESCHERMING

Samen eten, delen, lachen, huilen en groeien: een kleine groep verbindt je met anderen, doordat je ze leert kennen zoals ze echt zijn, en zij jou. De liefde groeit, je leert elkaar vertrouwen, en je ontdekt dat je deel bent van een familie. Ieder mens is gemaakt om in verbinding met anderen te leven! Het is niet goed dat de mens alleen is (Genesis 3). Je hebt dan een groep die je kan bellen/appen als je je ontmoedigd voelt, die op afstand of live op de avond zelf voor je kan bidden. Mensen die het merken als je wat af begint te drijven, je vriendelijk aanscherpen als je het nodig hebt, en je door hun voorbeeld bij de les houden.

Wanneer 2 vrienden samen zijn en 1 van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt (Prediker 4:10).

Leef! met een missie: MEER JEZUS IN MEER MENSEN!
GROEI & EVANGELISATIE

In een kleine groep waar je elkaar kent en vertrouwt, heb je een sfeer waar je kan groeien, vaardigheden kan ontwikkelen, dingen kan uitproberen, terughoren waar je wel en niet goed in bent, en kan ontdekken wat je plek is in Jezus' Lichaam!

Ook kan je gericht bidden voor elkaars vrienden & bekenden, samen dingen organiseren om hen Gods liefde te laten zien, en andere naar buiten gerichte projecten beginnen. Samen nieuwe mensen welkom heten en opnemen in de groep, anderen weer doen groeien en opbloeien & uiteindelijk de groep vermenigvuldigen!

Leef! bovennatuurlijk
SAMEN GODS KRACHT & LEIDING ERVAREN

De kleine groep is een ideale plek waar 1 Korinte 14 realiteit kan worden: iedereen heeft iets van God gekregen om te delen, en zo wordt iedereen opgebouwd & bezoekers overtuigd dat God echt in jullie midden is. Samen avondmaal vieren, aanbidden, woorden van God & bemoedigingen aan elkaar doorgeven, voor elkaar bidden, ziektes genezen zien worden, leugens vervangen door waarheid, vol worden van de Heilige Geest en de hemel naar de aarde bidden!

Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld met de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God (Handelingen 4:31).

LEEF! ARUBA - MEER JEZUS IN MEER MENSEN