Voorgangers

CHRISTIAN & NATHALIE TAN

voorgangers

Christian & Nathalie ontmoetten elkaar in Deventer. Christian was hier geboren, uit een Indisch-Nederlands gezin. Nathalie was vanuit Colombia, via een paar jaar Aruba, naartoe verhuisd. Nathalie sprak geen Nederlands en Christian geen Spaans. Maar vanaf de eerste keer dat ze elkaar in de kerk zagen, wisten ze - zelfs zonder elkaar te spreken - dat hier iets bovennatuurlijks aan de hand was. Toen Nathalie steeds meer Nederlands leerde, kwamen er meer gesprekken, en begin 2000 begonnen ze een relatie, om eind 2001 te trouwen.

Na jeugdleiderschap in Filadelfia Deventer werd Christian Hoofd Programma op Vakantiepark & Conferentiecentrum De Betteld. Hier brak een bijzondere tijd aan, waar veel jongeren en daarna volwassenen een bijzondere aanraking kregen van Gods liefde en de kracht van de Heilige Geest.

Wilkin van de Kamp was net een gemeente begonnen in het erg onkerkelijke Zutphen. Hij nodigde het toen 27- en 25-jarige stel uit voorgangers te worden. Van 2006 tot 2014 hebben ze deze gemeente geleid. De tijd werd gekenmerkt door veel bekeringen, vriendschappen, en toch best veel wonderen. De gemeente groeide, vooral door mensen die christen werden vanuit ongelovige achtergrond: bij vertrek zo'n 45% van de toen 240 leden. Voor de jonge voorgangers was dit een tijd waarin ze met vallen en opstaan leerden Gods stem te verstaan en gehoorzamen.

Vanaf 2011 begon God te spreken over Aruba. Omdat dit een stap met grote gevolgen zou zijn voor zowel hun gezin als de gemeente, vroegen Chris en Nathalie om een duidelijk, onmiskenbaar spreken van God. Dit gebeurde op zo'n manier dat er niet meer aan te twijfelen viel. God leidde hen naar een opvolger (Peter Sleebos) en begin 2014 droegen ze de gemeente over, om zonder enige zekerheid naar Aruba te emigreren.

Eenmaal aangekomen dwars door een flink aantal beproevingen heen, bracht God een groep mensen op hun pad met wie ze Nederlandstalige "Connectavonden" begonnen te houden. Uiteindelijk is hier de kern van het startteam van Leef! Aruba uit ontstaan. Ze kunnen eigenlijk nog maar nauwelijks geloven dat God dit wonder -van weer een nieuwe gemeente- nu echt aan het realiseren is.

Chris' en Nathalies hart ligt bij het bij Jezus brengen van mensen ver van God, de groei en versterking van de wereldwijde kerk en versterken van de liefde en toewijding aan God onder gelovigen. En dat alles het liefst met veel gezelligheid, creativiteit en graag veel humor.

Christian & Nathalie hebben 3 kinderen: Jeremy, Soraya en Alejandro.