dit is leef!

LEEF! Aruba is gestart op Valentijnsdag 2016 door een team van enthousiaste christenen op Aruba. De kerk is eigentijds, informeel, gepassioneerd, houdt in alles vast aan de Bijbel als Gods Woord, en strekt zich uit naar Gods kracht hier en nu. Gestart door Christian & Nathalie Tan, die door God waren geroepen om op Aruba een nieuwe kerk te starten. De familie Tan is weer terug naar Nederland maar Leef! leeft verder! 

De missie van LEEF! Aruba is: 

MEER JEZUS IN MEER MENSEN!

Kerkplanters & huidige leiding:
LauradeKwantPhotography--001.jpg
Christian & Nathalie Tan

Kerkplanters Leef! Aruba

IMG_20211225_082109.jpg
Frits & Jantine van Dijk

Kerkleiders Leef! Aruba

leef! met een missie

[ g a s t v r i j h e i d ]

we offeren ons eigen comfort op voor dat van bezoekers en geïnteresseerden

[ z i c h t b a a r ]

we maken de onzichtbare God zichtbaar door daden van liefde

[ f l e x i b e l ]

het waarom en het wat verandert niet, het hoe verandert altijd

[ m u l t i p l i c e r e n ]

voortdurende voortplanting van gelovigen, leiders en kerken

[ w e r e l d o p d r a c h t ]

lokale kerk, globale impact

leef! met je hart

[ d a n k b a a r ]

dankbaarheid voor Gods vergeving maakt ons met plezier tot elk offer bereid

[ s a m e n ]

Jezus volgen kan niet solo maar is altijd teamwerk

[ e e n   f r o n t ]

in kernzaken eenheid, in randzaken vrijheid, in alles liefde

[ a p a r t   g e z e t ]

we jagen naar zuiverheid van hart, woord, daad en leven

[ w a r m t e ]

bemoedigen, eren, glimlachen, dienen en verwelkomen is een taal die iedereen begrijpt

leef! bovennatuurlijk

[ b i j b e l ]

Gods woord gaat boven ons gevoel, verstand, traditie of persoonlijke voorkeur

[ v r i j h e i d ]

Gods Geest in ons laat ons leven in vrijheid

[ g e l o o f ]

God is te groot om klein te dromen

[ g e e s t ]

de Heilige Geest heeft altijd de leiding, in alles

[ k r a c h t ]

wonderen en de zichtbare kracht van God kunnen harde harten breken